Starobylé město Jihlava (tic.jihlava.cz) je nejstarším horním městem českých zemí. Proto určitě navštivte jihlavské podzemí. Městská památková rezervace byla vyhlášena v roce 1951 (nové znění 1982). V historickém středu se nachází 213 památkově chráněných objektů, z toho 70 památek.