Muzeum pohraničního opevnění 1936 – 1938

Areál opevnění Slavonice je ukázkou části obranné pevnostní linie Československé republiky budované v letech 1935-1938. Je tvořen jedenácti objekty z. 37 (typy A,C a D) a jedním vz. 36-C, zrekonstruovaných do původní podoby, včetně pěti, které jsou veřejnosti přístupné a v době přítomnosti provozovatele mají nainstalovanou dobovou výstroj a výzbroj. Jedná se o významnou vojensko-technickou památku. Areál se nachází 2 km západně od Slavonic směrem na Staré Město pod Landštejnem a je tvořen objekty prvního i druhého sledu.