Naše obec je obklopená lesy a obtékaná říčkou Vápovkou, v níž se kdysi rýžovalo zlato a která brzy poté, co opustí Novou Říši, vtéká do řeky Dyje. Minulost zde připomíná premonstrátský kostel a klášter. Přesto, že je Nová Říše typickou, zemědělskou obcí Vysočiny, je zmiňovaná i v dějinách hudby, literatury i výtvarného umění (viz. významní rodáci). (www.novarise.cz)