Premonstrátský klášter Nová Říše (500 m)

Premonstrátský klášter byl založen ve 13. století a svou barokní podobu získal v průběhu 18. století, kdy hospodářsky i kulturně nejvíce prosperoval. Prohlídková trasa kromě návštěvy opatského kostela sv. Petra a Pavla představí prelaturu, sály osobností, pamětní síň bratří Pavla a Antonína Vranických i klášterní knihovnu.