Třebíč (www.trebic.cz), město památek UNESCO, se nachází 30 km od našeho penzionu v jihovýchodním cípu kraje Vysočina. Počátky města jsou spjaty s významným benediktinským klášterem, který byl založen moravskými knížaty již roku 1101. Díky bohaté historii města může v Třebíči obdivovat mnoho cenných památek, z nichž ty nejvýznamnější jsou zapsány na prestižním seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO – bazilika sv. Prokopa, židovská čtvrť a židovský hřbitov.